Malířka Frida Kahlo: Žila s rozbitým tělem, ale naplno