Levitující skrýše v Domě U Kamenného zvonu. Najděte hezké v sobě na výstavě inspirované klubovou kulturou /The Club as a Shelter/