Lesk i bída hornického Kladna. V pražském Domě fotografie se představí Jiří Hanke