Kdo byl Jindřich Chalupecký? Propagátor umění, které nahradí víru v Boha