Jiří Hanke vystavuje fotografie mapující život v dělnickém Kladně