Jeden ze tří pražských plynových kandelábrů poničen