„Je třeba utáhnout prostor.“ Proporce Trojského zámku měří Jiří Příhoda svými monumentálními objekty