Jaroslava Rónu stále zajímají mytické postavy a různé podoby apokalypsy, jako malíř potemněl /recenze/