Jaroslav Róna po dvaceti letech vystavuje U Kamenného zvonu.