Ivan Kafka: Nejsem pro snadnost (Nová díla ve sbírkách GHMP)