GHMP připravila v Městské knihovně výstavu Ivan Meštrović (1883–1962) Sochař a světoobčan