František Skála a jiné práce v Domě U Kamenného zvonu