Dům U Kamenného Zvonu aneb Bydliště králů /rozhovor o historii domu s Janem Roytem, 2007/