Chorvatský sochař Ivan Meštrović /rozhovor s Ondřejem Vojtěchovským, ředitelem Ústavu světových dějin Filosofické fakulty UK/