Bienále Ve věci umění pokračuje online programem, hlavní výstava skončila