Ateliér Hany Wichterlové zachrání Galerie hl. m. Prahy