Ateliér Hany Wichterlové do prodeje nepůjde, starat se o něj má galerie