Artmix: Několik podob fotografie (intervence_3 SUPERIMPOSITIONS)