Antonín Kratochvíl: Fotoeseje v Domě u Kamenného zvonu