Alena Kotzmannová zpochybněním zdánlivých jistot, skrze tajemství a náznak, znovunalézá skutečnost