Čtvrtstoletí Institutu tvůrčí fotografie /rozhovor s Vladimírem Birgusem/