Oddělení správy budov

Posláním oddělení správy budov je kompletní správa a údržba nemovitostí svěřených do péče organizace zřizovatelem. Náš tým zajišťuje servisní a provozní činnosti v galerijních objektech, spravuje ekonomickou agendu k realizovaným investičním akcím, a tím se podílí na fungování instituce s péčí řádného hospodáře.

Miroslav Koláček