ZRUŠENO! Příběhy soch I: Josef Mařatka a Bohumil Kafka ve sbírkách veřejné plastiky GHMP

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Josef Mařatka a Bohumil Kafka patří mezi výrazné osobnosti našeho moderního sochařství. Oba prošli ateliéry Josefa Václava Myslbeka a Stanislava Suchardy. I díky Josefu Mařatkovi Praha přivítala dva významné francouzské umělce. V roce 1902 proběhla výstava Auguste Rodina, o sedm let později pak výstava Émile-Antoine Bourdella. Přednáška představí tvorbu těchto významných umělců přelomu 19. a 20. století, jejichž díla reagují na expresionismus, pod vlivem Rodinovým se přiklánějí k secesnímu symbolismu a v závěru své tvorby opět čerpají z myslbekovské tradice. Hlavní náplní přednášky pak bude představení Kafkových a Mařatkových děl určených pro veřejný prostor.
Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.