Výtvarný workshop k Trojskému vinobraní 2022

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

zdarma v rámci vstupného na Trojské vinobraní

Související výstavy
Suška – Kameny / Škoda – Objekty
Kamenné poklady pražských zahrad

Tradiční součástí Trojského vinobraní je speciální výtvarný workshop nejen pro rodiny s dětmi, ale i ostatní návštěvníky. Bude se konat v inspirativním prostředí Eko-ateliéru GHMP v oranžérii Zámku Troja (ve spodní části zahrady).

Návštěvníci si během dne mohou vyzkoušet tvorbu inspirovanou aktuálními výstavami: Suška – Kameny / Škoda – Objekty a Kamenné poklady pražských zahrad. Bude se jednat o prostorovou tvorbu – realizaci objektů, zakreslování návrhů soch a site-specific instalací do reprodukcí místní zahrady, aranžování květin, výtvory z přírodnin, výrobu experimentálních šperků, textilní tvorbu a rozvíjení smyslových schopností v rámci haptické výstavy. Workshop rozvíjí přesahy k ekologii a environmentu. Je vhodný pro všechny cílové skupiny a také v rámci integrace cizinců.

Letošní ročník bude obohacen o speciální výtvarnou dílnu, která se bude zabývat ukrajinským lidovým uměním – konkrétně tradičními panenkami motankami, které jsou mj. symbolem moudrosti. Jedná se o rodinný amulet, který slouží také jako talisman v rodině, je strážcem rodu, symbolem spojení mezi generacemi. Jde o jednu z nejstarších hraček a posvátných fiktivních bytostí ukrajinského národa. Techniku výroby motanek návštěvníkům přiblíží ukrajinská lektorka. Hlavní workshop je realizován edukátorkami Galerie hlavního města Prahy.