Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Záznamy a deníky II / ke sbírkám GHMP

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Inspirativním impulzem pro interaktivní dílny se stane umělecká tvorba Josefa Jíry, jehož práce jsou zastoupeny ve sbírce Galerie hlavního města Prahy. Koncept interaktivních workshopů pod názvem Záznamy a deníky reaguje na témata, jako jsou cestopisný dokument, vzpomínky a fotografické album. Během výtvarné práce se zaměříme na technologickou stránku pro tvorbu experimentálního deníku. Výsledkem tvůrčí práce bude originální autorský objekt, který poskytne účastníkům prostor pro jejich osobní sbírku a dokumentování životních okamžiků nebo fotografických záznamů. Následně se budeme věnovat práci s papírem (koláž, fotomontáž) pomocí vlastních dokumentů, textových a kresebných záznamů či fotografií.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.