Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Tradice Motanek a rodinné portréty / ke sbírkám GHMP

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti nad 10 let, dospělí, senioři 20 Kč
děti do 10 let 5 Kč
zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní dílny budou zaměřeny na téma rodiny z pohledu výtvarného umění a také jako důležité téma každé společnosti. Výtvarné reflexe se zaměří na možnosti textilního ztvárnění v kontextu s tradičním a současným uměním. Výtvarný program proběhne ve spolupráci s ukrajinskou umělkyní Olgou Ivanovou, která vás seznámí s tradiční výrobou ukrajinských panenek Motanek. Takový suvenýr, obzvláště vyrobený vlastníma rukama, se může stát rodinným dědictvím. Tento amulet udržuje dávnou tradici, znalosti rodu a víru. Motanka patří do lidového umění Ukrajiny a plní roli symbolu spojení mezi generacemi.  Jedná se o jeden z nejstarších rituálních předmětů na území Ukrajiny, objevující se již před 5 000 lety.

Během výtvarné dílny se také seznámíme s tvorbou umělkyň a umělců, jejichž díla jsou součástí umělecké sbírky Galerie hlavního města Prahy a kteří ve své tvorbě zpracovávali téma rodiny v malířském médiu (např. Václav Bubeníček, David František, Josef Kočí, Karel Malich) nebo v sochařské tvorbě (např. František Bílek, Věra Merhautová, Antonín Nykl, Miloslav Šonka, Zdeněk Vodička). V rámci výtvarné práce bude možné si vyzkoušet rozličné cesty umělecké tvorby. V první části se zaměříme na výtvarnou techniku s názvem Motanky. V druhé části bude možné si vyzkoušet techniku asambláže, kdy budeme sestavovat námět rodiny nebo portrétů pomocí rozličných druhů textilií.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.

Tato aktivita je realizována za finanční podpory UNHCR (The UN Refugee Agency) a Ministerstva vnitra ČR.