Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Malba akvarelem a kvašem II / ke sbírkám GHMP

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní dílny budou reagovat na výběr uměleckých děl ze sbírky Galerie hlavního města Prahy. Výtvarná práce bude zacílena na téma malby a na různé výtvarné postupy inspirované prezentovanými autory (např. Alois Bílek, Miroslav Ponc), kdy se zaměříme na formy abstrakce a geometrické tvary. Během úvodního programu pod názvem Akvarel – výroba barev si účastníci vyzkouší tradiční postup pro přípravu vlastních akvarelových barev, kdy budou práškové pigmenty míchat s pojivem. Samotný postup a proces zpracování barevných odstínů bude zajímavou tvůrčí činností i připomínkou řemeslné dílny. Namíchané barvy bude možné společně využívat pro výtvarnou práci, na lazurování vodovými barvami a na kompozici obrazu.

Výtvarné workshopy s názvem Rostliny a květiny v akvarelu se zaměří na přírodní motivy prostřednictvím transparentní malířské techniky akvarelu na papír. Budeme se inspirovat uměleckou tvorbou zvolených autorů (např. Josefa Burianová, František Kobliha, Jan Konůpek, Michal Ranný, Karel Svolinský aj.), kde jsou uplatněny náměty kytic a zahradních motivů. Během výtvarné práce si vyzkoušíme metody akvarelové techniky (malba do mokra a do sucha).

V cyklu dílen pod názvem Malba akvarelem a kvašem si vyzkoušíme malbu vodovými barvami, které budeme míchat s krycí bělobou. Inspiračním impulzem pro výtvarné práce se stane tvorba autorů (např. Luděk Marold, Alfons Mucha, Josef Navrátil, Vilém Nowak, Vojtěch Sedláček, Marie Vořechová-Vejvodová aj.), jejichž výtvarné práce reprezentují techniku akvarelu a kvaše. Vyzkoušíme si malbu na světlé a tmavé podklady papírů. Během výtvarné torby se zaměříme na přírodní motivy nebo také na zátiší.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.