Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Keramická tvorba / k výstavě Kamenné poklady pražských zahrad

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžerii

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Kamenné poklady pražských zahrad

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní dílny reagují na sochařské aspekty kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, které jsou součástí interiérové expozice v podzemí Zámku Troja. Během návštěvy areálu zámku se budeme inspirovat i vizuálními motivy ze zámecké zahrady. Z exteriéru zámku to jsou například dekorativní terakotové vázy, které zdobí parapety jižní i východní strany velké terasy, schodiště v nádvoří zámku nebo kamenná kašna s figurálními motivy Nereidek a delfínů.

Tématem výtvarného workshopu se stane keramická tvorba, kdy se budeme soustředit na práci s hlínou jako na spojení přírodního a výtvarného řádu. Výtvarná dílna pod názvem Keramická tvorba bude rozdělena na dvě stanoviště. Účastníci se zaměří buď na práci u hrnčířského kruhu se záměrem vytvořit jednoduchý typ nádoby, nebo na modelování hlíny z volné ruky (výroba vytlačované keramiky, tvorba keramiky z válečků, vyvalování hlíny z plátu, otiskování rozličných druhů reliéfů, volná keramická plastika). Během procesu keramické tvorby se seznámíme s jednotlivými fázemi, jako jsou modelování, sušení, vypalování nebo také dekorování.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.