Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Geometrie, otisky a knihařské vazby / ke sbírkám GHMP

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Cyklus workshopů s názvem Geometrie, otisky a knihařské vazby bude reflektovat díla významných českých umělců, která reprezentují geometrické tvarosloví, formy abstrakce a konstruktivistické umění. Výtvarné dílny seznámí účastníky s vybranými autory, kteří jsou součástí sbírky GHMP (např. Milan Grygar, Stanislav Kolíbal, Radoslav Kratina, Jan Kubíček, František Kyncl, Karel Malich, Zdeněk Sýkora). Během tvorby se budeme inspirovat motivy a postupy zvolených umělců.

Prostřednictvím dílny budeme pracovat se šablonami, nanášet barvu například pomocí techniky tupování a následně otiskovat vlastní kompozice rozličných tvarů na podklad papíru. Během výtvarné práce budeme řešit různorodé výtvarné postupy, jako je automatismus, geometrický řád, krystalizace nebo příběhové řazení. Vyústění tvůrčí práce bude orientováno mezi volnou a užitou tvorbu. Výtvarný workshop se také zaměří na japonskou vazbu jako na tradiční formu spojování knižního bloku, kdy se zacílíme na variace ozdobného šití.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.