Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Fotogram a černobílý obraz / k výstavě Jaroslav Beneš: Ex Urbi

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Jaroslav Beneš: Ex Urbi

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní dílny budou reagovat na základní principy z oblasti fotografie a budou se odehrávat v rovině experimentálních technik. Zaměříme se na význam světla jako klíčového faktoru ve fotografii (práce s jeho přirozenými i umělými zdroji).

V prvním cyklu workshopů s názvem Kyanotypie a monochromní obraz budeme zaznamenávat drobné předměty prostřednictvím techniky kyanotypického fotogramu a budeme tak pracovat s přirozeným zdrojem světla, kterým je slunce, a bude možné si zpracovávat vlastní námět, jenž bude vycházet z přinesených objektů nebo negativního snímku. Vzniklý monochromní obraz bude možné rozvinout pomocí dalších experimentálních výtvarných technik (monotypie, frotáž a otisky).

Druhá série dílen pod názvem Fotogram a černobílý obraz bude zaměřena na experimentování s technikou fotogramu. Účastníci workshopu se seznámí se základy jeho tvorby, tedy s prací s vrženým stínem a exponováním fotografického papíru pomocí umělého zdroje světla a s následným vyvoláním a ustálením vzniklého obrazu. Svou práci pojmou po výtvarné rovině s tvůrčími aspekty nebo čistě jako informativní záznam charakteru objektů. Během dílny se zaměříme také na vytváření černobílého obrazu, kdy uplatníme tvůrčí princip montáže. Během výtvarné práce se budeme věnovat různým pracovním postupům (stříhání, prořezávání, vrstvení) a experimentování s výtvarnými disciplínami (koláž, fotomontáž, asambláž, perforace).

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.