Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Černobílý pozitiv a jeho negativ II / k výstavě Karel Otto Hrubý

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Karel Otto Hrubý: Retrospektiva

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Fotograficky zaměřené workshopy budou reagovat na dílo K. O  Hrubého a na jeho vystavené soubory fotografií. První cyklus dílen s názvem Camera obscura se bude soustředit na předchůdce fotoaparátu, tedy tzv. cameru obscuru. Principy zobrazování pomocí jednoduchého optického zařízení budeme v rámci skupinové práce zkoumat přímo v ulicích Prahy, kdy budou účastníci společně fotografovat pomocí dírkové komory. Následně se přesuneme do zázemí edukačního centra, kde budeme pracovat v prostředí temné komory a vyvolávat negativy na papíře. Workshop bude probíhat ve spolupráci s Luborem Houškou, který má v dané oblasti dlouholetou praxi. Nabídne tak účastníkům dílny své bohaté fotografické zkušenosti.

Výtvarné workshopy pod názvem Černobílý pozitiv a jeho negativ budou navazovat na cyklus dílen, které se změřily na cameru obscuru. V rámci dílen budeme pracovat u zvětšovacího přístroje a seznámíme se s jeho technickými parametry. Zaměříme se na proces zhotovení pozitivního obrazu a budeme osvětlovat černobílé negativy. Oživíme si tak atmosféru fotokomory, práci s vývojkou a ustalovačem. Za červeného světla budeme pozorovat fotografické misky, až se začnou objevovat známé obrysy realistického obrazu.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.