Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Autoportrét / ke sbírkám GHMP

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti nad 10 let, dospělí, senioři 20 Kč
děti do 10 let 5 Kč
zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

V rámci interaktivního workshopu se seznámíme s tvorbou umělkyň a umělců, jejichž díla jsou součástí umělecké sbírky Galerie hlavního města Prahy a kteří ve své tvorbě zpracovávali téma autoportrét (např. Pavel Baňka, František Bílek, Vladimír Boudník, Jaroslav Horejc, Blanka Chocholová, Václav Špála, Max Švabinský aj.). Během výtvarné práce bude možné si vyzkoušet rozličné cesty umělecké tvorby, kdy se budeme soustředit na možnosti kombinování výtvarných disciplín (kresba, malba a koláž) a na techniku asambláž pomocí rozličných druhů textilií. Budeme hledat nové charakteristiky a symboly v rámci tématu vlastní individuality.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.