Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Adventní dílna

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

koncertní sál

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarná dílna bude reagovat na prostředí historického interiéru reprezentativního prostoru koncertního sálu v Domě U Kamenného zvonu. Workshop bude zaměřen na gotické architektonické znaky (oblouky, klenby a kružby) a na domovní znamení v exteriéru – kamenný zvon, který je umístěný na nároží objektu. Zaměříme se na základní prvky geometrie v gotické architektuře, které budeme uplatňovat v tvůrčí práci (papír v rozmanitých formách a kombinované techniky) nebo během realizace prostorových objektů. Budeme samostatně experimentovat nebo se také pustíme do společné práce. Adventní dílna s hudebním doprovodem bude závěrečným oslavením společného setkávání při tvůrčích dílnách v tomto kalendářním roce. Výtvarný program proběhne pod vedením lektorek Kristýny Adámkové a Evy Pejchalové s podporou ukrajinské umělkyně Viktorie Mashchenko.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.