Vystavovat, to stejně není ideální způsob, jak by mělo umění vstupovat do společnosti. Kurátorská, komisařská a výstavní činnost Jindřicha Chalupeckého / diskuse

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma ke vstupence na výstavu

Související výstavy
Světy Jindřicha Chalupeckého

Vedle psaní se Jindřich Chalupecký zabýval i organizováním výstav. V druhé polovině šedesátých let vedl Špálovu galerii v Praze a připravoval přehlídky českého umění v zahraničí. Jak dnes hodnotíme Chalupeckého coby kurátora? Měly jeho výstavy nějaká specifika?

Debatovat budou:

Karel Císař, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Jiří Kovanda, umělec a pedagog, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Terezie Nekvindová, Vědeckovýzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze
Tomáš Pospiszyl, spolukurátor výstavy, Akademie výtvarných umění v Praze