Vladimír Turner: Wild Wild Horses / TriangulUM 2021

Brandejsův statek Dvorská 1, 165 00 Praha-Suchdol

mapa 

Vstupné

zdarma

Prohlídka Brandejsova statku, ukázka koní, stájí a péče o koně s povídáním o bohaté historii místa.

host: Lucie Starostová (hipolog, pedagog ČZU, správce statku)

Občerstvení

Přednáška o hippologických sochách v Praze a příběh Starokladrubského koně, který je na světě jediným plemenem, které bylo prohlášeno kulturní památkou

host: Cyril Neumann (hippolog, publicista)

Občerstvení

Přednáška a projekce na téma Trojský kůň, kůň z westernů, kůň jako národní kulturní památka, kůň jako symbol moci, kůň Anny Kellnerové, kůň jako jednorožec i valach… Jaké (pop)kulturní symboly a statusy jsme tomuto kdysi divokému zvířeti připsali? Přednáška s projekcí ukázek nastíní vztah člověka a koně v průběhu staletí až do současnosti.

host: Tereza Špinková (kunsthistorička a doktorantka enviromentálních teorií FSS MU)

Bližší popis projektu