Vladimír Turner: Wild Wild Horses / TriangulUM 2021

Brandejsův statek Dvorská 1, 165 00 Praha-Suchdol

mapa 

Vstupné

zdarma

V neděli 3. 10. 2021 proběhne na Brandejsově statku workshop kresby koní podle živého modelu v plenéru nebo v krytém prostoru – dle počasí. Workshop kresby koní povede lektorka Marie Štindlová, výtvarná umělkyně a pedagožka. Ve své práci se zabývá malbou, textem a prací s prostorem. Je členkou malířského kolektivu Comunite freska. Momentálně působí jako asistentka ateliéru malířství 1 a doktorandka na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Bližší popis projektu

Více informací o projektu TriangulUM

Prosíme účastníky o dodržování aktuálních protiepidemických opatření!