VJ LIPP: Digitální archiv Lipenců – dvoukanálová projekce na budovu pošty v Lipencích

budova České pošty, ulice Na Bambouzku 500, Praha-Lipence
mapa

 

Vstupné

zdarma

Zveme vás na druhou projekci na budovu pošty v Lipencích novomediální umělkyně Magdaleny Kašparové, při které ožije na stěnách budovy České pošty video-koláž, složená z historických i současných fotografií, videí, záznamů z kronik a dalších materiálů, jež se úzce pojí s historií i současností Lipenců.

Autorka mapuje nejen překotný rozvoj lokality, ale také způsob užívání médií v průběhu času. Formou video-koláže s četnými záměrnými chybami v obraze (tzv. glitch) tak komponuje „novou paměť“ obce a jejích obyvatel. Prolínají se zde různé časové roviny, obrazové materiály a mediální artefakty, jako jsou zapomenuté analogové fotografie, útržky digitalizovaných filmových pásů, nahrávky ze smartphonů nebo 3D skeny objektů spjatých s místem.

Na akci bude zajištěno občerstvení.

Můžete přicházet v průběhu celé doby promítání – projekce se bude ve smyčce opakovat.

Projekt byl vybrán k realizaci v otevřené výzvě TriangulUM 2021.
Akci pořádá Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město a Neolokátor.

 

Více informací o akci na webu Umění pro město