Vítání ptačího zpěvu / komentovaná prohlídka zahrady Trojského zámku s ornitologem Mgr. Lukášem Viktorou

sraz u hlavního vchodu do zahrady Trojského zámku (U Trojského zámku 4/1)

Vstupné

zdarma do zahrady Zámku Troja

Počet účastníků je omezen.
Rezervace na biotroja@ghmp.cz

Zahradou Trojského zámku si můžete projít a poslechnout si hlasy zvířat s naší aplikací Interaktivní zvuková zahrada. U příležitosti Dawn Chorus Day jsme se rozhodli přivítat ptačí zpěv také na živo a připravit pro vás komentovanou prohlídku s ornitologem, který nás naučí rozeznat různé ptačí druhy a řekne nám spoustu dalších zajímavostí.

Akce se koná v rámci Týdne povltavské promenády – Zabydli džungli.

O lektorovi

Mgr. Lukáš Viktora se věnuje v České společnosti ornitologické ochraně druhů se zaměřením na řešení konfliktů člověk–pták, především na ochranu synantropních ptáků (rorýs, jiřička a další) při stavebních úpravách budov, na ochranu ptáků před kolizemi s transparentními plochami a s venkovním vedením vysokého a velmi vysokého napětí.

Více o akci

Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo největší ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice připravuje vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavky ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.

 

Vítání ptačího zpěvu na FB

Vítání ptačího zpěvu, areál zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Vítání ptačího zpěvu, areál zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Vítání ptačího zpěvu, areál zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Vítání ptačího zpěvu, areál zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Vítání ptačího zpěvu, areál zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Vítání ptačího zpěvu, areál zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Vítání ptačího zpěvu, areál zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Vítání ptačího zpěvu, areál zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Vítání ptačího zpěvu, areál zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Vítání ptačího zpěvu, areál zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Vítání ptačího zpěvu, areál zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Vítání ptačího zpěvu, areál zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová