Vítání ptačího zpěvu / International Dawn Chorus Day

Ptačí zpěv z Trojského zámku, Branišova či Skryjí

Spolu s uměleckým kolektivem Soundcamp z Rotherhithe (UK) vás zveme k celodennímu projektu rozhlasového vysílání věnovanému naslouchání přírodním zvukům – zvukovým krajinám zachycujícím svítání v přírodě na různých místech po celém světě.

Vysílání 2. a 3. května 2020 naleznete zde
Zvuk z Trojského zámku můžete poslouchat již nyní zde  nebo přes Soundmap

Přírodní zvuky v pokud možno hlukově neznečištěných lokacích jsou snímány a vysílány přes internet v různých časových pásmech během 24 hodin. Posluchači mohou poslouchat postupující rozhraní noci a dne, světla a stínu, v denní době, kdy ptáci, obojživelníci a hmyz bývají často slyšet nejlépe.

Živé zvukové vstupy se vysílají na internetový server Locusonus pomocí chytrých telefonů, mikrofonů, připojených k notebookům, nebo Raspberry Pi i profesionální vysílací techniky a pomocí serveru a připojením na internet je můžete poslouchat kdekoliv právě jste.

Do akce se každoročně zapojují desítky ornitologů, laiků, komunitních rádií i odborníků z výzkumných přírodovědeckých institucí. Společně sledují, zaznamenávají případně studují planetární zvukovou krajinu rozbřesku. Mimo rozhlasového projektu znamená Reveil také informační síť propojených i samostatných komunitních mikrofestivalů – „poslechových táborů“, během nichž u příležitosti „Mezinárodního dne naslouchání zvuků svítání“ se v různých zemích scházejí stovky posluchačů „přírodního rádia“ a bivakují ve stanech v městských parcích, hájích, lesích, loukách, přírodních rezervacích. Cílem projektu Reveil SoundCamp je obrátit pozornost na stav životního prostoru a vytvářet síť tvořenou monitorovacími mikrofony, které se mohou stát jak inspirací pro umělce, envinmentální aktivisty a další, ale mohou sloužit také tzv. občanskému monitoringu a studování změn, jimiž v posledních letech svět prochází.

Akci jsme pro vás chtěli uspořádat veřejně v zahradách Trojského zámku, ale situace spojená s covid-19, nám to bohužel neumožňuje. Spojme se proto alespoň z našich domovů a poslouchejme společně.

Na vysílání v Čechách se podílejí:
www.soundtent.org
www.locusonus.org 
www.agosto-foundation.org 
www.sonicity.cz 

 

SoundCamp REVEIL (International Dawn Chorus Day)
24-hodinové vysílání ptačího zpěvu při východu slunce po celé zeměkouli