Vetřelci a volavky s GHMP – komentované procházky s Pavlem Karousem / Holešovice

Holešovice

Sraz ve 14 h ve vestibulu stanice metra C Nádraží Holešovice

Vstupné

zdarma

Kontakt
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Provází
Pavel Karous

Vetřelci a volavky – komentované prohlídky výtvarných objektů pod patronací Galerie hlavního města Prahy se sochařem Pavlem Karousem.

V neděli 17. března bude výlet po okolí nádraží Holešovice. Sraz je ve 14.00 před jižním vstupem do vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice. Zvolněte a ve víkendovém tempu objevte v blízkosti holešovického nádraží výtvarné artefakty z doby reálného socialismu i reálného kapitalismu a poslechněte si příběhy, které se za uměleckými díly schovávají.

Procházka bude zakončena slavnostním odhalením znovu osazeného slavného díla Betonáři od Mojmíra Preclíka a Milana Sommera, původně osazeného v roce 1960 na stěně dnes zaniklé betonárky. Letos bylo zrestaurované dílo umístěno na opěrné stěně železnice pod nádražím. Při odhalení se můžete těšit i na grilování.

Moc se na vás na všechny těšíme. Procházka je zdarma! Děti, psy, milence, manžele s sebou!