Pět nejistých situací / diskuse a koncert

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

koncertní sál

Související výstavy
Pět nejistých situací

Pět nejistých situací je první spolupráce ansámblu Prague Quiet Music Collective s Galerií hlavního města Prahy. PQMC oslovil pět současných skladatelů, kteří se nechali inspirovat pěti výtvarnými díly ze sbírek GHMP, v reakci, na něž zkomponovali nové skladby.

Se skladatelem, hudebníkem a dramaturgem Ianem Mikyskou se kurátorka Jitka Hlaváčková seznámila v kavárně Colloredo-Mansfeldského paláce v roce 2021, kdy přišel se svojí ideou zhudebnění části sbírek Galerie hlavního města Prahy. Tím začala mimořádně zajímavá spolupráce nejen s Ianem a jeho souborem Prague Quiet Music Collective, ale i s dalšími mladými profesionálními skladateli. Součástí autorského týmu pilotního ročníku 2022 se stala slovenská skladatelka žijící v Norsku Michaela Antalová, Američan Jordan Dykstra, britská autorka Sylvia Lim a čeští skladatelé Michal Wróblewski a Ian Mikyska. Cílem započaté spolupráce je postupné rozvíjení mezioborového dialogu mezi autory/autorkami a díly vizuálního a akustického umění 20. a 21. století a vytvoření otevřené kolekce autorských hudebních skladeb na motivy uměleckých děl ze sbírek GHMP. Zamýšleným výstupem této spolupráce je víceletý cyklus koncertů a výstav, z nichž projekt Pět nejistých situací je zatím první.

Proces výběru děl, která jsme s Ianem Mikyskou předložili osloveným skladatelkám a skladatelům jako inspirační zdroje pro letošní ročník, byl pozoruhodný sám o sobě. Intuitivně jsme sahali po dokumentacích děl nejen abstraktních a strukturálních, která se něčím blíží již existujícím typům grafických partitur, ale především po dílech procesuálních nebo těch, která se ve svém konceptu zabývají časovostí a pomíjivostí. Ve vzniklém souboru tak bylo možno nalézt kinetické sochy, fotografie i videa, často záznamy performancí, nebo procesuální i gestické malby či kresby. Z výběru si skladatelé a skladatelky nakonec, po debatách s kurátory i po setkáních se samotnými díly, zvolili za své inspirační zdroje práce pěti českých umělkyň a umělců velmi různých generací a východisek: původem slovinské fotografky Aleksandry Vajd, českých sochařů druhé poloviny 20. století Stanislava Kolíbala a Radoslava Kratiny, sochařky Pavly Scerankové a do nedávna téměř neznámé brněnské fotografky činné v sedmdesátých až osmdesátých letech, Marie Kratochvílové,“ říká Jitka Hlaváčková.

9. prosince 2022 proběhla vernisáž výstavy a koncert, na kterém byly všechny skladby uvedeny ve světové premiéře.

Aleksandra Vajd: Třicet šest dramatických situací / Sylvia Lim: Overlapping TransformationsOdkaz na partituru 

Radoslav Kratina: Rám ve formě L / Michal Wróblewski: VariabilyOdkaz na partituru 

Stanislav Kolíbal: Vratká poloha / Jordan Dykstra: Unstable Position (5)Odkaz na partituru

Stanislav Kolíbal: Vratká poloha / Jordan Dykstra: Unstable Position (3)Odkaz na partituru

Stanislav Kolíbal: Vratká poloha / Jordan Dykstra: Unstable Position (7)Odkaz na partituru

Pavla Sceranková: Kolize galaxií II / Michaela Antalová: Kolize galaxiíOdkaz na partituru

Marie Kratochvílová: z cyklu Sněhy / Ian Mikyska: Tři sněhy pro čtyři – I.Odkaz na partituru

Marie Kratochvílová: z cyklu Sněhy / Ian Mikyska: Tři sněhy pro čtyři – II.Odkaz na partituru

Marie Kratochvílová: z cyklu Sněhy / Ian Mikyska: Tři sněhy pro čtyři  – III.Odkaz na partituru

Pět nejistých situaců (PQMC… by Ian Mikyska

STIMUL
STIMUL
STIMUL
STIMUL
STIMUL
STIMUL
STIMUL
STIMUL
STIMUL
STIMUL
STIMUL
STIMUL
STIMUL