Večerní komentovaná procházka po Karlově mostě (v rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší)

Karlův most

Sraz před Staroměstskou mosteckou věží

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Provází
Tereza Kučerová

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Naši procházku zahájíme na předmostí, kde se v krátkosti seznámíme s bohatou uměleckou výzdobou Křížovnického náměstí. Zjistíme, kde se nachází původní románská dlažba z Juditina mostu, prohlédneme si Svatováclavský vinařský sloup. Pozornost bude věnována také osobě Petra Parléře a Staroměstské mostecké věži, která je bezpochyby jedinečnou gotickou památkou středoevropského významu.

Následně se přesuneme na Karlův most, na kterém se zaměříme na bohatou sochařskou galerii. Věnovat se budeme nejen autorům plastik, z nich za všechny jmenujme Matěje Václava Jäckela, Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa a Matyáše Bernarda Brauna, ale i ikonografii zobrazení jednotlivých světců. Atmosféra večerní Prahy během letního večera dodá našemu setkání jedinečnou atmosféru.