Umělecké zázemí I – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Frida Kahlo – Fotografie

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

koncertní sál

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Frida Kahlo – Fotografie

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu proběhne komentovaná prohlídka výstavy Frida Kahlo s názvem Fotografie. V rámci prohlídky si uvědomíme silný vztah Fridy Kahlo k médiu fotografie a přiblížíme si celkový kontext její tvorby. Při následné výtvarné tvorbě využijeme reprodukce fotografií, které budeme upravovat, stříhat a dále zdobit pomocí fixů a dalších materiálů. Výtvarná tvorba bude směřovat k pestrým kolážím.

Výtvarný workshop bude probíhat v prostorách koncertního sálu.