Trojské války č. 2 (expedice do trojské divočiny a starých zahrádkářských kolonií)

Troja

Sraz na zastávce tramvaje č. 17 Trojská

Vstupné

zdarma

Průvodce
Miloš Vojtěchovský

Druhá část průzkumu opuštěných a opečovávaných zahrad pravého břehu Trojské kotliny povede kolem Botanické zahrady. Tentokrát se vypravíme severním směrem k přírodní památce Havránka, na Haltýř a přes Salabku k Černé roklince.

Na Havránce, kde je tzv. Pustá vinice byla nejspíš jedna z nejstarších trojských vinic. Území bylo navrženo k vyhlášení za „evropsky významnou lokalitu“. Pramen Haltýř sloužil jako zdroj pitné vody pro Trojský zámek. Voda vedla dřevěným vodovodem až k Jižní bráně zahrady. Na chráněném území Salabka, kde jsou dnes vinice najdeme i biotopy s chráněnými stepními rostlinami. Přes vrch Palírku sejdeme do Černé rokle a podle Bohnického potoka k Vltavě, kde naše výprava končí.

Odhadovaná doba procházky 2 až 3 hodiny.

Návštěva vinice Salabka je v jednání.

Troja patří mezi nejpodivnější oblasti Prahy. Týká se to přírodní rozmanitosti i sociálních vrstev. Najdeme zde stepní floru a v botanické zahradě exotické biotopy. Honosné vily těch nejbohatších jsou v těsném sousedství těch nejchudších. Je to část přírodního parku Drahaň – Troja se strmými skalnatými srázy, Čimickým, Bohnickým, a Drahanským údolím. V údolí teče poslední úsek neregulované Vltavy, označované zde jako Divoká. Nejvyšší místo strmých strání je buližníkový kamýk Velká skála, která je 314 m nad hladinou moře. Odnepaměti se tu dařilo vinicím a sadům, některé přetrvaly dodnes nebo byly v poslední době obnoveny. Žili a žijí tu třeba průmyslník Alexandr Schück, fotbalista Jan Koller, režisérka Věra Chytilová, hudebník a politik Michael Kocáb, miliardáři Marek Dospiva, Jan Urbánek nebo Luděk Sekyra.

Sejdeme se na zastávce tramvaje č. 17 Trojská směrem do Kobylis v 17 hodin. Vhodná obuv, kompas a láhev s vodou se bude hodit.

Pozor! Hledáme někoho, kdo má v této oblasti zahrádku v koloniích a kdo nás zde provede.

Počet účastníků je omezen. Rezervujte si svoji účast, prosíme, předem na emailu biotroja@centrum.cz.

Výpravu připravil Miloš Vojtěchovský Asociace Mlok, a sonicity.cz.