Trojská kotlina 2015–2030

zahrady Zámku Troja

V Trojské kotlině je zaznamenáno dlouholeté soužití člověka a řeky. Vltavské koryto, ostrovy a boční ramena se v průběhu staletí neustále proměňovaly, ale teprve průmyslovému 19. století se podařilo řeku upravit tak, aby vyhovovala potřebám člověka. Dnes se znovu učíme, jak uvažovat v souladu s přírodou a jak vrátit Vltavě její původní půvab. Hlavní město Praha nadále pokračuje v naplňování Koncepce Císařského ostrova (2017), stvrzené memorandem o spolupráci mezi městskými částmi, Povodím Vltavy a dalšími partnery.

Doposud vznikla studie nábřeží Stromovky a studie krajinářských úprav Císařského ostrova. Na jejich základě bylo odstraněno několik skládek a započala intenzivní péče o první části ostrova. V současnosti jsou zpracovávány detailní prověřovací studie revitalizace řeky, trojského nábřeží s protipovodňovou ochranou Zoologické zahrady a propojení z Papírenské ulice do Troji novou lávkou.

Díky spolupráci IPRu s GHMP a dalšími partnery vznikl záměr rychlých úprav prostoru před Zámkem Troja, který by měl být realizován na jaře 2022.

Venkovní výstava vznikla jako výsledek této spolupráce pod programem Bio Troja.

www.iprpraha.cz/cisarskyostrov