Svatá Lucie

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

v zámku a zámecké zahradě

Pořádají GHMP, Signal Festival a Umění pro město

Vstupné

zdarma

GHMP a Signal Festival přinášejí jedinečný zážitek v prostředí barokního klenotu na břehu Vltavy – Zámku Troja. Společně rozsvítíme nejdelší noc v roce. Ve dnech 12.–13. prosince 2023 od 17 hodin do půlnoci, u příležitosti svátku svaté Lucie, zimního slunovratu či chanuky prostory zámku a zámecké zahrady oživí unikátní světelné instalace. Svá díla představí Jan Poš, Karel Šimek, Klára Horáčková, Chris Salter (CH) a Alexandre Saunier (FR).

Koncepce instalací je postavena na souznění přírodních fenoménů, fyzikality světla a architektonických detailů a geometrických řádů jako základních principů životních struktur, tak jak je pojímá i barokní umění, které je součástí místních sbírek. Světlo je nástrojem oslavujícím existenci a současně odkrývajícím její podstatné souřadnice, které jsou vepsány do barokních konceptů. Tato dvoudenní výstavní událost má být akcentující oslavou slunovratu, novodobou barokně-digitální slavností světel.

Diváci budou moci navštívit čtyři instalace, dvě exteriérové a dvě interiérové. V zámecké zahradě bude interaktivní světelná instalace Jana Poše pracující s geometrickým řádem zahrady a zároveň s přírodním elementem vody. Jeho dílo kolektor představuje technologickou metaforou vody, která ve fontáně běžně proudí. Umělec Chris Salter (CH) a Alexandre Saunier (FR) pracují s dynamickou projekcí světla na fasádu zámku, dílo SNN#2 vychází z principů světelné hry László-Moholy Nagye a bylo součástí výstav v několika předních evropských galeriích. V hlavním sále zámku je instalována práce Ghost in the Machine Kláry Horáčkové, která rozehrává světelnými odrazy celý prostor sálu s akcenty na freskovou výmalbu. Klára Horáčková se věnuje především sklářským pracem a drobným plastikám. V Konírně zámku vytvořil speciální projekci s laserovými světly pražský světelný designér Karel Šimek.

„Vždy jsme se snažili o to, aby Zámek Troja nabízel co nejvíce aktivit a byl otevřený – v tom nejširším slova smyslu – pro každého diváka a návštěvníka. Chceme vytvářet, respektive vytváříme prostředí, které původní koncept barokního zámku rozšiřuje o nejsoučasnější formy umění nejrůznějšího typu. Těší nás spolupráce s festivalem Signal, který do projektu přináší atraktivní změnu žánru,” řekla Magdalena Juříková, ředitelka GHMP.

Facebook událost

Chris Salter a Alexandre Saunier. Foto archiv Signal Festival
Chris Salter a Alexandre Saunier. Foto archiv Signal Festival
Jan Poš
Jan Poš
Karel Šimek. Foto archiv Signal Festival
Karel Šimek. Foto archiv Signal Festival
Klára Horáčková. Foto Tomáš Slavík – Signal festival
Klára Horáčková. Foto Tomáš Slavík – Signal festival