Studijní kresba portrétu I / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / ke stálé expozici v Bílkově vile

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V rámci výtvarného workshopu se seznámíme s životem a dílem Františka Bílka, zaměříme se na jeho studijní kresby a kresby portrétů. Dále budou návštěvníkům představeny jedinečné ilustrace a grafické tisky autora. Výtvarná tvorba bude směřovat k studijní kresbě u stojanu podle živého modelu. V rámci tvorby si návštěvníci budou moci vyzkoušet kresbu přírodním uhlem a červenou rudkou. V rámci workshopu budou připraveny i jednoduché hry pro nejmenší návštěvníky.

Výtvarný workshop bude probíhat v Edukačním centru GHMP, které poskytuje příjemný prostor také pro odpočinek a svačinu.