Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

zámecká zahrada

Vstupné

zdarma

Anna Friz představí svá zvuková a rozhlasová díla, kde zkoumá přirozené elementy jako jsou mlha, spálená krajina a souběžnost lidských a více než lidských transmisí. Její práce se zaměřují na fyzikální procesy jako jsou kondenzace, odpařování, spalování, zpětné získávání tepla, na naslouchání během střídání sucha a záplav, rizik a regeneraci se špetkou hrůzostrašných příběhů. Jak může naslouchání jako způsob pozornosti vůči našemu okolí reflektovat v době naléhavé klimatické krize měnící se planetu zemi? S použitím technologie terénních nahrávek sleduje autorka v reálném čase pohyby mlhy nebo rytmus přílivu a odlivu v ústí řeky a využívá kombinaci elektroniky, mluveného hlasu, nebo nalezených objektů, jako hlas lodní sirény a různé radiofonické nástroje. Prezentace zahrnuje ukázky z jejích posledních rozhlasových děl včetně Fog RefrainWater Line/Estuary Almanach.

Barbara Benish představí svoji novou instalaci pro (A)Void gallery, která se otevírá 14. 7. 2023 a kde použila zvuky Vltavy zachycené hydrofonem. Téma S.O.S. odkazuje na vizuální a zvukové komunikační systémy a navozují pocit napětí, týkající se otázek životního prostředí, lidí a jejich vzájemné interakce. Přednášku Barbara doprovodí podmořskými nahrávkami z Tichého oceánu.

„Probíhající krize životního prostředí vyžaduje okamžitou akci, jako by se loď, na které plujeme potápěla. Naše domovská loď je Planeta Země a je nutné, aby každý z nás podnikl kroky k její záchraně. Námořní vlajky používané pro komunikaci na dálku v námořní dopravě jsou vizuálním nástrojem, přesahujícím hranice zemí a států. Abychom si uvědomili svoji roli při řízení takové lodi potřebujeme pro dorozumění s okolní přírodou takové nástroje.“

Připraveno ve spolupráci s ArtMill, CENSE (Central European Network for Sonic Ecologies) a Asociací Mlok

Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish, konírna Zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish, konírna Zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish, konírna Zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish, konírna Zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish, konírna Zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish, konírna Zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish, konírna Zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish, konírna Zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish, konírna Zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish, konírna Zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish, konírna Zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová
Sonic Garden #3 Říční čas a mlhové refrény / Anna Friz, Barbara Benish, konírna Zámku Troja, 2023. Foto Pavlína Šulcová