Sobotní výtvarný workshop: Tělesnost obrazu, obraz tělesnosti / k výstavě Myšlení obrazem – Vizuální události Miroslava Petříčka

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč
zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Související výstavy
Myšlení obrazem

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Během výtvarných workshopů se budeme zabývat ústředním tématem výstavy – myšlením obrazem, tedy vztahem mezi obrazem a textem, vjemem, myšlenkou, pohledem, pohybem a vědomím. Budeme se bavit o procesech, které tyto aspekty vzájemně prostupují. Důležité pro nás bude přímé působení obrazu na naše smysly, vnímání obrazu naším tělem a proces interpretace naším myšlením, tedy vzájemnost uměleckého díla a diváka. Zaměříme se na rozvoj vizuální gramotnosti a senzitivity. Otevřeme otázku, jak vnímat obraz – zda jako událost, vjem, gesto, ideu a také jak celkový kontext místa ovlivňuje jeho působení a jak obraz na základě vlastní zkušenosti čteme.

V rámci výtvarných reakcí uplatníme kromě tradičních technik i širokou škálu experimentálních přístupů, materiálů a postupů. Vyzkoušíme si postupy site-specific instalace a nových médií, kdy např. zapojíme VR brýle s aplikací s možností malby v prostoru kolem sebe. Inspirací se nám stanou vystavená díla a instalace, kdy se zaměříme na témata jako je chaos a řád (Kateřina Štenclová, Tom Kotik), světlo a tma (Václav Krůček, Jiří Matějů), konkrétnost a abstrakce, záznam a otisk (Adriena Šimotová ad.), linie a tvar, gesto a další. Prozkoumáme možnosti a hranice média obrazu, jeho formy a přesahy k dalším médiím. Např. prostřednictvím vlastní výtvarné interpretace přetvoříme již existující obraz, do kterého vstoupíme využitím vlastních stínů, vzniklé situace nafotíme a následně promítneme do různých prostředí. Budeme pozorovat a porovnávat, jak tyto transformace na nás jako na diváky působí.