Sobotní výtvarný workshop: Po stopách nočního chodce / k výstavě Světy Jindřicha Chalupeckého

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Související výstavy
Světy Jindřicha Chalupeckého

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V rámci výtvarných workshopů se zaměříme na podnětná témata s výrazným edukačním potenciálem. Jedním z nich bude tvorba Skupiny 42 – budeme zkoumat tvorbu jejích členů a inspirovat se městem i jeho periferií, technikou, stroji, poetikou všednosti a také prvky civilismu, futurismu, kubismu a konstruktivismu, které v jejich dílech lze vystopovat. Po formální stránce budeme testovat možnosti médií – např. malbu se budeme snažit převádět do 3D forem a naopak, budeme zapojovat nová média a experimentovat s měřítky, detaily a kompozicí. Výtvarnou akcí připomeneme některé známé výstavy ze Špálovy galerie, jejichž kurátorem byl Jindřich Chalupecký – např. po vzoru instalace Evy Kmentové si návštěvníci budou moci na bílý papír obkreslit tvar svých bot, vystřihnout je a připojit na podlahu ke stopám ostatních návštěvníků, které se budou během workshopu jako trasy prolínat prostorem expozice a směřovat ke klíčovým instalacím. Vznikne tak dočasné site-specific dílo.

Budeme se zabývat i přesahy výtvarného umění směrem k dalším oborům, především prolínáním obrazu a textu. Zde se stane zdrojem inspirace tvorba Jiřího Koláře, ale i dalších autorů. Poctou bohaté korespondenci Jindřicha Chalupeckého budou výtvarně pojaté fiktivní dopisy určené přímo jemu, kde se účastníci pokusí kreativním způsobem vizuálně i textově vyjádřit a zaznamenat, co pro ně znamená umění, nebo zašifrovat své osobní sdělení pro Chalupeckého. Zapojíme i dadaistické prvky a principy, po vzoru M. Duchampa zasadíme do zajímavých kontextů naše vlastní ready-mades a budeme se inspirovat i jeho Velkým sklem (koláže a asambláže na průhledných poškozených fóliích). Budeme se také snažit nápaditě interpretovat tvorbu současných prezentovaných autorů a reflektovat i specifika a parametry jedinečného konceptu a formátu výstavy.